Kościół w Krzyżowej

image001

Kościół filialny w Krzyżowej otrzymał wezwanie św. Michała Archanioła w I pół. XVIII wieku. Wzmiankowany był po raz pierwszy w 1335 roku w rejestrze dziesięcin nuncjusza Gallhardusa de Caecenbus jako Capella Crissoviensis.
Kościół pw św. Michała prawdopodobnie w 1555 roku został przejęty przez protestantów, którym odebrano świątynię 17.12.1653 roku. Obecny kościół gotycki wzniesiony w pocz. XVI w., po pożarze w 1846 roku został odbudowany w roku 1848. Kościół jest orientowany, murowany z kamienia łamanego, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym, całość kryta wspólnym dachem dwuspadowym z drewnianą dzwonnicą i sygnaturką na kalenicy nawy. Zakrystia od północy i kruchta od zachodu. W kościele znajduje się kopia rzeźby "Chrystusa" Thorwaldsena (wschodnia nisza) przeniesiona po wojnie z mauzoleum feldmarszałaka Moltkego ze Wzgórza Cmentarnego. Zachowało się także kamienne gotyckie sacramentarium przyścienne, zwieńczone fialą o motywach roślinnych.