Historia parafi

Grodziszcze to jedna z najstarszych wsi na dolnym Śląsku. Parafia w Grodziszczu liczy ponad 2 tys. wiernych i obejmuje cztery miejscowości: Boleścin, Krzczonów, Krzyżową i Wieruszów. Pierwsze informacje o kościele parafialnym pojawiają się w źródłach pod datą 3 października 1259 r., kolejna wzmianka pochodzi z 22 marca 1315 r. Obecna świątynia została zbudowana na początku XVI wieku, świadczą o tym: napis między dwoma herbami nad drzwiami zakrystii, płyta grobowa z 1534 r. w ścianie za głównym ołtarzem i renesansowa chrzcielnica z piaskowca z 1585 r. W XVIII i XIX wieku kościół przebudowano. Jest orientowany, salowy, z kwadratowym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowym oraz dwuspadowymi dachami z ośmioboczną sygnaturką na kalenicy. We wnętrzu na uwagę zasługują: gotycki portal w zakrystii z piaskowca i żelazne drzwi z XVI wieku oraz stacje drogi krzyżowej. Zachowały się trzy dzwony i barokowe organy z 1783 r., które zbudował Johann Jakobus Michale Burger z Nysy, a przebudowała w 1925 r. słynna świdnicka firma organowa Schlag und Söhne. W latach 1997-98 prospekt organowy i organy przeszły kapitalny remont. Na organach nagrywana była ścieżka dźwiękowa do filmu o Janie Pawle II pt. „Renesansowy psałterz” (1999 r.). Przy murze kościelnym stoją dwa kamienne, średniowieczne krzyże oraz krzyż z 1818 r. Kolejny średniowieczny krzyż wmurowany jest w mur otaczający szkołę po drugiej stronie drogi.

 

 

 

 

 

 

.